Ismeretek

A Főnix csoport tagjai 10-12 éves gyerekek, akik az előző évek során feldolgozott tananyagra építve mélyítik a magyar földrajzi, kulturális és történelmi ismereteiket.

A hangsúly ebben a csoportban a szókincsbővítésre, az összetettebb nyelvi fordulatok megismerésére, a szóbeli- és írásbeli szövegek megértésére és a szövegalkotási készség fejlesztésére kerül.

Az órák állandó elemei, a gyerekek által is kedvelt nyelvi és irodalmi játékok, amelyek sokoldalú képességfejlesztést tesznek lehetővé.

Tipikus nap

9:30-10:15Differenciált feladatok, rejtvények, Pótlások, Házi feladat ellenőrzése, Írás
10:15-10:30Tízórai szünet
10:30-11:00Tankönyv témakörei és/ vagy más forrásból hozott ismeretterjesztő olvasmány és feladatok feldolgozása, írás
11:00-11:30Regény feldolgozás
11:30-11:50Levezetés, játék, összefoglalás, összepakolás
11:50-12:30Választható tárgyak

Az órarend változhat.