Ismeretek

A Kalandvágyók csoportba azok a 8-10 éves gyerekek járnak, akik anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet.

Az órák keretei között zajló kommunikációs- és nyelvi csoportjátékok, valamint a közös mesehallgatás, verstanulás és éneklés célja az irodalmi-, nyelvi-, kulturális- és közösségi élményszerzés.

A nyelvtudás fejlesztése mellett a gyerekek magyar történelmi, földrajzi ismereteinek mélyítése is szerves részét képezi a tananyagnak.

Tipikus nap

9:30-10:00Hagyományőrzés, néptánc
10:15-11:00Irodalmi élményszerzés, olvasási szövegértési feladatok, írás
11:00-11:15Szünet, uzsonna
11:15-12:00Helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvtani feladatok egyénileg és közösen
12:00-12:30Kommunikációs és nyelvi csoportjátékok. Drámajátékok, mesehallgatás, verstanulás, közös éneklés.
A nap értékelése, összefoglalása

Az órarend változhat.

Kalandvágyók csoport információk