Ismeretek

A Kolibri osztályba azok a 7-9 éves gyerekek járnak, akik szilárd betűfelismerési- és alap olvasási képességgel rendelkeznek.

A csoport a magyar második osztályos tananyag egyes részleteit tematikus blokkokra tagolva dolgozza fel. Célunk az értő olvasás és az olvasási rutin kialakítása, valamint a beszéd- és szövegalkotási készség fejlesztése mind szóban és írásban.

Emellett a tananyagba ágyazottan egyéb alapismeretek elsajátítása is előtérbe kerül, így a jeles napok, a környezetismereti alapok, a kézművesség, a nyelvi játékok, például kiszámolók, szójátékok is szerves részét képezik a tananyagnak.

Tipikus nap

9:30-10:00Néptánc, hagyományőrzés
10:15-10:45Heti élménybeszámoló, naplóellenőrzés. Ismétlés
10:45-11:00Szünet, tízórai. Játék
11:00-11:30Új téma/heti anyag. Közös olvasás, írás. Szókincsbővítés
11:30-12:00Kis csoportos foglalkozás. Nyelvtani feladatok
12:00-12:30Kézműves feladatok vagy ének/daltanulás, társas játék. Összefoglaló.

Az órarend változhat.

Kolibri csoport információk