Ismeretek

A Sasok csoport tagjai 5-7 éves gyermekek. A csoport a magyar iskola-előkészítő és első osztály tananyagának részleteit dolgozza fel.

A tanév elején különös hangsúlyt fektetünk a magyar ABC hallás- és olvasás utáni, valamint írásbeli megismertetésére és a folyóírás alapjainak elsajátítására. A gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulnak és fejlesztik beszédkészségüket.

A tanév második felében rövidebb szövegek olvasására és feldolgozására, valamint a szókincs- és beszédfejlesztésre kerül a hangsúly. Ezen a szinten kiemelt feladat a beszédkedv felkeltése és a beszédbátorság növelése.

Tipikus nap

9:30-9:45Érkezés, bemelegítő játékok
9:45-10:15Nyelvi fejlesztés kötetlen beszélgetés, majd adott téma mentén irányított beszélgetés (pl. Ünnepek, időjárás, aktuális események); beszédértést fejlesztő feladatok
10:15-10:45Néptánc, hagyományőrzés, népdalok, magyar zene megismerése
10:45-11:00Tízórai szünet
11:00-11:30Olvasás előző órán tanultak ismétlése, házi feladat átnézése, új betűk tanulása, olvasási gyakorlatok
11:30-12:00Írás új betűk tanulása
12:00-12:30Kézműves foglalkozás évszakhoz, ünnepkörhöz kötötten; közben mese/zenehallgatás

Az órarend változhat.

Sasok csoport információk